Zásady ochrany osobních údajů

Zpět na hlavní stranu

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Níže uvedené oznámení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak může společnost Stanley Black & Decker shromažďovat a používat informace, které poskytnete. Toto oznámení o ochraně osobních údajů platí pouze pro informace shromažďované online prostřednictvím našich webových stránek, mikrostránek, mobilních stránek a/nebo mobilních aplikací (dále jen „platforma“), které výslovně přijímají a zobrazují nebo odkazují na toto oznámení o ochraně osobních údajů a které jsou vlastněny, provozovány nebo pod kontrolou evropských sesterských společností Stanley Black & Decker, Inc, včetně společností Black+Decker, Bostitch, DEWALT, Elco, Emglo, Facom, Lista, MacTools, PACOM, Porter-Cable, Powers, Proto, Stanley, Stanley FatMax, Usag a Vidmar, STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC, S.R.O. (společnost s identifikačním číslem ICO: 284 95 667), jejíž sídlo je na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov, Czech Republic, nebo kterékoli z jejích sesterských společností (společně dále jen „Stanley Black & Decker“ nebo „my“).

Máme za to, že vaše soukromí na internetu je velmi důležité. Níže uvedené oznámení o ochraně osobních údajů popisuje stávající zásady a postupy společnosti Stanley Black & Decker s ohledem na osobní údaje, které prostřednictvím platformy shromažďujeme, v rozsahu, v němž jsou takové osobní údaje chráněny platnými evropskými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Termín „osobní údaje“ se týká informací o vaší osobě, z kterých je možné vás identifikovat, nebo jste identifikovatelný, jako je např. vaše jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo, a informace o tom, jak používáte naše nářadí, zboží a služby. Toto oznámení o ochraně osobních údajů rovněž uvádí podrobnosti o dalších informacích, které shromažďujeme, například používáním souborů cookie nebo jiných technologií, které vás nemusí osobně identifikovat.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů uvádí následující:

 1.  Jaké informace společnost Stanley Black & Decker shromažďuje a jak tyto informace společnost Stanley Black & Decker používá?
 2. Jak zabráním tomu, aby mi společnost Stanley Black & Decker zasílala e-mailový marketing?
 3. A jak je to s odkazy od společnosti Stanley Black & Decker na jiné stránky?
 4. Bude se toto oznámení o ochraně osobních údajů měnit?
 5. Jak se mohu ujistit o tom, že jsou informace, které se mě týkají a které o mně společnost Stanley Black & Decker uchovává, přesné a aktuální?
 6. Bude společnost Stanley Black & Decker přenášet mé informace do zahraničí?
 7. Jaký druh pravidel zabezpečení se používá pro ochranu mých informací?
 8. Obraťte se na společnost Stanley Black & Decker


1. Jaké informace společnost Stanley Black & Decker shromažďuje a jak tyto informace společnost Stanley Black & Decker používá?

Osobní údaje shromažďované prostřednictvím naší platformy

Naši platformu můžete používat pro nákup výrobků nebo k získání dalších informací nebo služeb od naší společnosti, pro účast v soutěžích nebo k tomu, abyste nám poskytli informace související s průzkumy spokojenosti zákazníků, nákupními zvyklostmi zákazníků nebo jiné informace o nákupu. Když nakupujete naše výrobky nebo požadujete další informace nebo s námi jinak jednáte, můžeme o vás shromažďovat informace, včetně osobních údajů, jako je například vaše jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a platební údaje, a údaje o vašem nákupu, požadavku nebo dotazu. Můžeme rovněž požádat o demografické a/nebo lokalizační informace, které by nám umožnily poskytovat vám individuální služby. Někdy doplňujeme informace, které nám poskytujete, o informace získané od třetích stran. Například pokud dostaneme nepřesné poštovní směrovací číslo, můžeme pro jeho opravu použít software třetí strany.

Použití osobních údajů

Informace, které se od zákazníků dozvíme, nám pomáhají přizpůsobit a neustále zlepšovat vaše možnosti práce s naší platformou a také nám pomáhají zlepšovat výrobky a služby, které poskytujeme.

Vaše osobní údaje můžeme používat k následujícím účelům:

 • Můžeme vás kontaktovat, abychom vás informovali o nových výrobcích a službách, které budeme poskytovat;
 • Můžeme vám zasílat informace o jiných výrobcích a službách a pravidelné aktualizace ohledně otázek, o nichž se domníváme, že vás budou zajímat;
 • Můžeme vám zasílat požadované informace o našich výrobcích a službách;
 • Můžeme vás kontaktovat, abychom vám oznámili, že jste vyhráli soutěž, kterou jsme pořádali;
 • Vaše osobní údaje můžeme používat k průzkumu trhu, například vás můžeme kontaktovat ohledně vašeho názoru na naše výrobky a služby;
 • Vaše osobní údaje můžeme používat pro vytvoření statistických dat o používání naší platformy, výrobků a služeb;
 • Vaše osobní údaje můžeme používat pro plnění vašich objednávek, při reakci na jakékoli záruční reklamace a/nebo pro poskytování jakýchkoli požadovaných služeb;
 • Vaše osobní údaje můžeme používat k tomu, abychom vás kontaktovali, když to bude nezbytné nebo vhodné, například pokud budete mít dotaz ohledně některého našeho výrobku nebo služby; a
 • Vaše osobní údaje můžeme používat interně pro správu platformy a k tomu, aby nám pomáhaly zlepšovat naše služby.

Budeme požadovat pouze údaje, které jsou odpovídající, relevantní a nejsou pro tyto účely nepřiměřené.

Shromažďované osobní údaje, pokud nám dovolíte přístup k vašim osobním údajům prostřednictvím některého z vašich účtů sociálních médií na stránkách sociálních médií, jako je např. Facebook, Twitter, Google Plus nebo jiné (dále jen „osobní účty na sociálních médiích“)

Společnost Stanley Black & Decker vám může umožnit používat informace vašeho osobního účtu na sociálních médiích, abyste nám poskytli informace, které požadujeme, když se účastníte funkcí na naší platformě, ale před použitím takových informací vás výslovně požádáme o vaše svolení. Pokud se rozhodnete poskytnout nám informace prostřednictvím svých osobních účtů na sociálních médiích, společnost Stanley Black & Decker může shromažďovat některé a možná i veškeré údaje uvedené na obrazovce Žádost o povolení, na kterou kliknete, abyste nám udělili povolení tyto informace shromažďovat.

Tyto informace by mohly zahrnovat: vaše jméno, profilový obrázek, pohlaví, sítě, ID uživatele, seznam přátel, narozeniny, záliby, historii vzdělání, historii zaměstnání, současné město, rodné město, zájmy, status vztahu a veškeré další údaje, které jste sdíleli s každým ve svých osobních účtech na sociálních médiích. Mějte prosím na paměti, že vaše osobní účty na sociálních médiích mohou změnit typy informací, k nimž je možné přistupovat, když použijete tento proces k tomu, abyste nám poskytli informace, takže byste si měli pečlivě projít Žádost o povolení od svého osobního účtu na sociálních médiích, než použijete tuto metodu poskytnutí informací pro naši platformu. Je také možné, že společnost Stanley Black & Decker bude moci i nadále shromažďovat tyto informace z vašeho osobního účtu na sociálních médiích, pokud byste informace později upravili.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů neobsahuje postupy v oblasti ochrany osobních údajů a zabezpečení na stránkách sociálních médií, kde má stránky sociálních médií společnost Stanley Black & Decker. Pokud máte jakékoli dotazy ohledně postupů v oblasti ochrany osobních údajů a zabezpečení, podívejte se na zásady ochrany osobních údajů a podmínky služby na stránkách sociálních médií.

Automaticky shromažďované údaje prostřednictvím naší platformy

Kromě informací, které shromažďujeme tak, jak jsme popsali výše, používáme technologii k automatickému shromažďování informací o používání naší platformy. Náš webový server například automaticky zaznamenává, které stránky našich webových stránek si naši návštěvníci prohlížejí, jejich IP adresy a jaké webové prohlížeče naši návštěvníci používají. Tato technologie nám umožňuje kompilovat souhrnné informace o našich návštěvnících a o tom, jak používají naši platformu. Naše webové stránky obsahují hypertextové odkazy na jiné stránky. Můžeme používat technologii pro sledování toho, jak často jsou tyto odkazy používány a které stránky na našich webových stránkách se naši návštěvníci rozhodnou prohlížet. Tato technologie nám opět umožňuje dozvědět se více o používání těchto hypertextových odkazů.

Budeme rovněž používat vaši IP adresu, aby nám to pomohlo diagnostikovat problémy s naším serverem, a pro správu naší platformy. IP adresa je číselný kód, který identifikuje váš počítač v síti nebo v tomto případě na internetu. Vaše IP adresa se rovněž používá pro získání širších demografických informací (například vaší přibližné polohy, jako je vaše město nebo stát). Můžeme rovněž provést vyhledání IP adresy, abychom zjistili, z které domény přicházíte (tj.: aol.com, vašespolečnost.com), abychom přesněji posoudili demografické údaje našich uživatelů.

Soubory cookie a jiné technologie

Abychom mohli shromažďovat údaje popsané v předchozím odstavci, používáme stejně jako většina webových stránek „soubory cookie“. Soubor cookie je malá informace, která se odesílá do vašeho prohlížeče a ukládá se na pevném disku vašeho počítače. Více informací o souborech cookie a o tom, jak můžete změnit svá nastavení, abyste vymazali nebo odmítli soubory cookie, naleznete v našich zásadách pro používání souborů cookie [ODKAZ].

Sdělení vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje nesdílíme, neprodáváme ani nedistribuujeme, pokud není v tomto oznámení o ochraně osobních údajů stanoveno jinak, a za těchto omezených okolností:

 • Vaše osobní údaje mohou být přenášeny nebo sdíleny s jinými společnostmi v naší skupině společností, abychom vám mohli poskytovat informace, výrobky nebo služby, které jste požadovali, nebo informace o výrobcích, službách nebo otázkách, o nichž se domníváme, že vás mohou zajímat. Pokud jde o informace, jak zabránit tomu, aby vás společnost Stanley Black & Decker kontaktovala za marketingovými účely, podívejte se na bod 2.
 • Vaše osobní údaje mohou být také přenášeny nebo sdíleny s jinými společnostmi v naší skupině společností a/nebo s třetími stranami, které osobní údaje naším jménem zpracovávají v souladu s účely, pro které byly údaje původně shromážděny (včetně účelů uvedených v tomto oznámení o ochraně osobních údajů), nebo pro účely, s nimiž jste následně souhlasili. Někdy může mít například třetí strana poskytující služby přístup k vašim osobním údajům za účelem poskytování podpory pro náš systém informačních technologií nebo pro zpracování pošty naším jménem. Tyto třetí strany mají přístup k osobním údajům potřebným pro plnění jejich funkcí, ale nesmí je používat k jiným účelům.
 • Pokud jste s tím souhlasili, můžeme vaše osobní údaje také sdílet s jinými podniky třetích stran, které vás mohou kontaktovat ohledně svých výrobků nebo služeb, jež vás mohou zajímat.
 • Můžeme sdílet, přenášet nebo sdělovat informace, abychom vyhověli zákonnému požadavku, za účelem výkonu spravedlnosti, interakce s databázemi pro boj proti podvodům, ochrany vašich životně důležitých zájmů, ochrany zabezpečení nebo integrity našich databází nebo platformy, abychom přijali opatření související se zákonnou odpovědností, nebo v případě prodeje, fúze, reorganizace, likvidace naší společnosti nebo podobné události. O jakémkoli takovém přenosu nebo sdělení vás budeme informovat, jak je vyžadováno právními předpisy.

Bude-li to přiměřené, vynasnažíme se před sdělením osobních údajů třetí straně od ní smluvně vyžadovat, aby přijala odpovídající preventivní opatření, jakož i organizační opatření a pravidla zabezpečení za účelem ochrany těchto údajů a dodržení svých závazků důvěrnosti a platných právních předpisů.


2. Jak zabráním tomu, aby mě společnost Stanley Black & Decker kontaktovala e-mailem za marketingovými účely?

Pokud jste v našem e-mailovém seznamu adresátů, mohli jste od nás dostat e-maily o našich výrobcích, speciálních nabídkách, soutěžích a jiných záležitostech. Pokud od nás již nechcete dostávat e-mailová marketingová sdělení, můžete nám zaslat e-mail na adresu contact-web-czechrepublic@sbdinc.com s uvedením předmětu „Odhlášení e-mailu“.

Každý e-mail, který posíláme, obsahuje snadný a automatický způsob, jak od nás můžete přestat dostávat e-maily. Pokud tak chcete učinit, jednoduše se řiďte pokyny ve spodní části každého e-mailu.

Vynaložíme maximální úsilí, abychom bez zbytečného prodlení ukončili komunikaci e-mailem; nicméně někdy to může být předmětem administrativního zpoždění, ale budeme se tím zabývat co nejdříve.


3. A jak je to s odkazy od společnosti Stanley Black & Decker na jiné stránky?

Můžeme přidat externí odkazy na jiné související webové stránky. Nezodpovídáme za obsah toho, co může být na těchto propojených webech. Existence jakéhokoli externího odkazu nenaznačuje, že společnost Stanley Black & Decker souhlasí s propojenou společností, výrobkem nebo službou. Doporučujeme vám, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů a podmínky používání těchto propojených webů.


4. Bude se toto oznámení o ochraně osobních údajů měnit?

Neustále zlepšujeme své metody komunikace a k naší platformě a stávajícím službám přidáváme nové funkce a prvky. Z důvodu těchto probíhajících změn, změn v právních předpisech a měnící se povaze technologie se budou naše postupy v oblasti dat čas od času měnit. Proto vám doporučujeme, abyste si často kontrolovali veškeré aktualizace na této stránce. Jestliže se naše postupy v oblasti dat změní, budeme o změnách informovat vás a místní úřad pro ochranu osobních údajů, pokud to vyžadují právní předpisy.


5. Jak se mohu ujistit o tom, že jsou informace, které se mě týkají a které o mně společnost Stanley Black & Decker uchovává, přesné a aktuální?

Po obdržení vaší písemné žádosti a dostatečných informací, které nám umožní identifikovat vaše osobní údaje, vám sdělíme, jaké osobní údaje o vás uchováváme, za což můžeme účtovat poplatek až do maximální výše povolené platnými právními předpisy. Rovněž opravíme, doplníme nebo vymažeme veškeré osobní údaje, které jsou nepřesné. Veškeré informace, které jste nám poskytli, můžete aktualizovat tak, že nás budete kontaktovat na níže uvedených adresách. Pokud nám nesdělíte, abychom vaše osobní údaje vymazali, budou uchovávány po tak dlouhou dobu, jak bude potřebné pro splnění účelu/účelů, pro které byly shromážděny. Žádosti o vymazání osobních údajů podléhají veškerým platným zákonným a etickým ohlašovacím povinnostem nebo povinnostem uchovávání dokumentů, které nám byly uloženy.


6. Bude společnost Stanley Black & Decker přenášet mé informace do zahraničí?

Pokud navštěvujete naši platformu z jiné země než z té, kde se nachází naše servery (v současné době v Německo a Velká Británie), budou mít různé komunikace nutně za následek přenos informací přes mezinárodní hranice. Navíc je společnost Stanley Black & Decker součástí mezinárodní skupiny společností, a tak mohou být vaše osobní údaje přenášeny do zemí mimo Evropský hospodářský prostor za jedním nebo více účely, pro něž byly údaje původně shromážděny (včetně účelů uvedených v tomto oznámení o ochraně osobních údajů), nebo za účely, s nimiž jste následně souhlasili. Upozorňujeme, že některé země, do nichž mohou být vaše osobní údaje přenášeny, nemusí mít ekvivalentní úroveň ochrany osobních údajů jako vaše země původu. Nicméně s vašimi osobními údaji budeme vždy nakládat v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů. Používáním naší platformy a tím, že s námi budete elektronicky komunikovat, souhlasíte s přenosem svých osobních údajů tak, jak je uvedeno v tomto bodu 6.


7. Jaký druh pravidel zabezpečení se používá pro ochranu mých informací?

Používáme vhodná pravidla technického a organizačního zabezpečení a snažíme se zajistit, aby kterákoli třetí strana, která naším jménem zpracovává vaše osobní údaje, používala vhodná pravidla technického a organizačního zabezpečení za účelem ochrany vašich osobních údajů před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.


8. Obraťte se na společnost Stanley Black & Decker

Vaše komentáře k tomuto oznámení o ochraně osobních údajů vítáme. Pokud budete mít jakékoli dotazy k tomuto oznámení o ochraně osobních údajů nebo k jakékoli části našich služeb, můžete se na nás obrátit zasláním e-mailu na adresu contact-web-czechrepublic@sbdinc.com nebo tak, že nám napíšete na adresu STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC, S.R.O., Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov, Czech Republic.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno v říjen 2016.