Záruční podmínky

Zpět na hlavní stranu

Na prodávané zboží BLACK+DECKER je pro spotřebitele (domácí použití) poskytována standardní záruční doba 24 měsíců od data zakoupení, která se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Pokud se během této doby objeví jakákoliv materiálová nebo výrobní vada, zaručujeme bezplatnou výměnu chybných částí, opravu, případně bezplatnou výměnu. Výrobce plně odpovídá za skryté výrobní a materiálové vady ve smyslu ustanovení občanského zákoníku. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou montáží, mechanickým poškozením, které nejsou způsobené opotřebením vzniklým obvyklým užíváním, produkt byl vystaven nadměrnému zatížení v rozporu s návodem k použití nebo doporučením výrobce, živelnými pohromami nebo vyšší mocí.

Záruční reklamaci je vhodné nejlépe řešit přes obchod, kde bylo zboží zakoupeno. Alternativně je možné kontaktovat přímo záruční a pozáruční servis, kterým je společnost BAND SERVIS CZ s.r.o., K Pasekám 4440, 760 01 Zlín, tel. 577 008 550, 577 008 551, e-mail: bandservis@bandservis.cz, www.bandservis.eu. K reklamaci je zapotřebí dodat: kompletní reklamované zboží, kopii daňového dokladu a v případě, že zboží zasíláte poštou, tak i průvodní dopis, ve kterém bude popsaná závada.

Pro pozáruční servis je nutné kontaktovat přímo společnost BAND SERVIS a domluvit se na způsobu řešení. BAND SERVIS je také schopen zajistit některé náhradní díly, které nejsou standardně v prodeji.